Bijlagen

7. Subsidies

Begrotingssubsidies

Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald.

Subsidieontvanger

Taak-
veld

Subsidie 2023
(x €1.000)

Subsidie 2024
(x €1.000)

Economie

Stichting Glow

3.4

827

886

Federatie Eindhovense Carnaval

3.4

110

158

Stichting Intocht Sint Nicolaas

3.4

19

21

Stichting Lichtjesroute

3.4

95

102

Stichting 18 September

3.4

58

62

Stichting Fakkeltocht

3.4

20

22

Koningsdag

3.4

110

218

Onderwijs

Bibliotheek VVE in Bieb

4.3

999

1.070

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

4.3

115

124

Cultuur

Stichting Cultuur Eindhoven

5.3

23.376

25.043

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Week

5.3

220

236

Dutch Design Foundation inzake Dutch Design Awards

5.3

220

236

Design Academy Eindhoven inz. Graduation Show

5.3

110

118

Designmuseum / Futurelab

5.3

517

554

Media

Stichting Omroep Eindhoven en omgeving

5.6

443

476

Groen en Recreatie

Trefpunt Groen Eindhoven

5.7

217

224

Brabants Landschap

5.7

20

22

Sociale basis

Stichting Vredesburo

6.1

25

0

Stichting Vluchtelingenwerk

6.1

900

947

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Bed Bad Brood)

6.1

747

786

Stichting Vluchtelingen in de Knel (Project Toekomstperspectief)

6.1

628

661

WIJeindhoven

6.2

31.839

35.767

Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)

Naam instelling

Gebouw-

gebonden kosten1

Waarvan verrekend

in huur2

Bijdrage

gemeente3

Lumens Dynamo

553

208

345

Muziekgebouw Eindhoven N.V.

3.043

1.967

1.076

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

883

277

606

Parktheater Eindhoven N.V.

2.282

717

1.565

Coöperatieve vereniging Natlab

693

249

444

Stichting Popei

402

163

239

't Akkertje

30

19

11

Stichting Vluchtelingenwerk

64

53

11

1 Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw.
2 De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De Raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.
3 De bijdrage van de gemeente bestaat uit de niet via huur verrekende gebouwgebonden kosten.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23