Financiële toelichting begroting

4.1. Grondslagen waardering en resultaatbepaling

In de begroting sluiten we aan bij de grondslagen zoals deze gepubliceerd zijn/worden in de jaarrekening.

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23