Programma's

4 Veilige wijken

4. Veilige wijken

Veilige wijken

Wijken en buurten

Voor wijken en buurten staat in programma 3a Woningbouw en fijne wijken een uitgebreide toelichting op dit thema.

Veiligheid

Het thema Veiligheid richt zich op het verbeteren van het veiligheidsniveau in Eindhoven. Een veilige stad is immers de basis om fijn te kunnen leven, wonen en werken. Als vijfde stad van Nederland, en als groeiende stad, heeft Eindhoven te maken met complexe, grootstedelijke veiligheidsproblematiek. Er komen nieuwe bedrijven en inwoners bij en de stad wordt steeds levendiger met meer en grotere evenementen. Deze groei mag niet ten koste gaan van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en de stad.
Om de veiligheid en veiligheidsbeleving te verbeteren, investeren we de komende jaren in veiligheid. We versterken daarmee vooral de preventieve werking van ons veiligheidsbeleid. We bewegen mee met de ontwikkelingen in de stad en passen waar nodig ons beleid aan.

Doelen

Verbeteren objectieve en subjectieve veiligheid

                                                                                                                                               .

Highlights 2024 uitvoeringsprogramma bestuursakkoord

  1. We verhogen het aantal BOA’s om buurten zichtbaar veilig en leefbaar te houden, ook na 23.00 uur. We verdubbelen de inzet van het Bestuurlijk Interventieteam Eindhoven (BITE).
  2. Verdubbelen van het aantal wijk-GGD’ers in de periode 2023-2026.
  3. We hebben aandacht voor het tegengaan van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en straatintimidatie.
  4. Door middel van Preventie met Gezag ontwikkelen we de BOTOC-aanpak verder door en zetten deze verder wijkgericht in.
  5. In het kader van evenementen actualiseren we de locatieprofielen

Financiële kerngegevens

Thema

Taakveld

Lasten

Baten

Mut.res.

Saldo

Veilige wijken

Crisisbeheersing en brandweer

18.138

-432

-17

17.689

Openbare orde en veiligheid

21.290

-3.418

-133

17.739

Veilige wijken

39.428

-3.850

-150

35.428

BBV-indicatoren

Indicator

peiljaar

NL

100-300

> 300

Eindhoven

Verwijzingen Halt (per 1.000 jongeren)

2022

8

10

8

8

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)

2022

2,3

3,4

4,3

3,7

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

2022

4,6

5,2

8,1

7,1

Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)

2022

1,4

1,5

1,8

1,7

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (per 1.000 inwoners)

2022

6

7

8,3

9,1

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23