Paragrafen

Onderstaande paragrafen zijn wettelijke voorgeschreven (art. 9 BBV en art. 3.5. Wet Open Overheid), met uitzondering van paragraaf 3i Investeringen.
a.   Lokale heffingen
b.   Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
c.   Onderhoud kapitaalgoederen;
d.   Financiering;
e.   Bedrijfsvoering;
f.   Verbonden partijen;
g.   Grondbeleid.
h.   Openbaarheidsparagraaf
i.   Investeringen

Deze pagina is gebouwd op 09/28/2023 23:13:56 met de export van 09/28/2023 23:02:23